cardiosports

تعریف سازمان مردم نهاد از دیدگاه قوانين و مقررات کشور

تعریف سازمان مردم نهاد در “آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی”

(تصویب نامه شماره27862/ت31281هـ 8/5/84 هیأت وزیران)

 

«سازمان غیردولتی به تشكلهایی اطلاق می‌شود كه توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحكومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشد. موضوع فعالیت سازمان مشتمل

بریکی ازموارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری وامورخیریه ، بشردوستانه ، امورزنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ، بهداشت و درمان ، توانبخشی ، محیط زیست ، عمران وآبادانی و نظایرآن ، یا مجموعه ای ازآنها می باشد.

*تعریف سازمان مردم نهاد در “آئین نامه اصلاحی ثبت موسسات غیرتجاری مصوب سال 1337 وزارت دادگستری” :

مقصود از تشكیلات و موسسات غیر تجارتی در ماده 584 قانون تجارت ، كلیه تشكیلات و موسساتی است كه برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شود ، اعم از آن كه موسسین و تشكیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند . تشكیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، كانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند، ولی اتخاذ عناوینی كه اختصاص به تشكیلات دولتی و كشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود تشكیلات مذكور به دو قسمت می شوند :
الف – موسساتی كه مقصود از تشكیل آن ، جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد .
ب – موسساتی كه مقصود از تشكیل آن ، ممكن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد . مانند كانونهای فنی و حقوقی و غیره .

تعریف سازمان مردم نهاد از سوی “شورای عالی اداری” ( مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/78) :

تشكلهای غیردولتی ، تشكیلات و موسسات مردمی هستند كه بصورت داوطلبانه وبرای مقاصد غیرسیاسی و غیرانتفاعی ، درچهارچوب بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت موسسات غیرتجاری مصوب سال 1337 با ملاحظات ذیل ایجاد می شوند:

– عدم مشارکت در فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی بمنظورتقسیم منافع آن بین اعضا.
– عدم فعالیت سیاسی به نام شخصیت حقوقی انجمن .

*تعریف سازمان مردم نهاد در ” آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم “

موسسات خیریه و عام المنفعه ؛ موسساتی هستند که رسماً تحت عنوان موسسه خیریه و عام المنفعه به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد . اساسنامه اینگونه موسسات می بایست صریحاً‌ حاکی از این باشد که موسسین یا صاحبان سرمایه ، حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال موسسه ، دارایی آنها به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد . نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه با “سازمان امور مالیاتی کشور” است .

تعریف سازمان مردم نهاد از سوی سازمان ملی جوانان :

سازمان های مردم نهاد جوانان به سازمانهایی گفته می شود كه برای انجام فعالیت و ارائه خدمات داوطلبانه در عرصه های تربیتی جوانان ، با مشاركت جوانان و بر اساس مدیریت جوانان ، با استناد به ماده 112 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اجرای “مصوبه شماره 27862ت/ 31281 هـ مورخ 8/5/84 هیات وزیران” فعالیت می نماید .

تعریف ارائه شده در “دستور العمل نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی و خیر یه” سازمان بهزیستی کشور (موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 )

موسسات غیردولتی و خیریه مشمول بند 13 ماده 26 ؛ به موسساتی (جمعیت، انجمن، كانون، تشكل و گروه،خانه و جامعه و….) اطلاق می گردد كه با هدف غیر دولتی، غیرسیاسی، غیر انتفاعی و عام المنفعه ، با مشاركت و مساعدت افراد خیر جهت ارائه خدمات بهزیستی ، براساس ضوابط و مقررات سازمان تشكیل می گردد و پس از موافقت كمیسیون عالی یا استانی و دریافت شماره ثبتی از اداره ثبت و اخذ پروانه تاسیس ، شروع به كار می نمایند.

تعریف سازمان مردم نهاد از سوی “شورای عالی انقلاب فرهنگی” (موضوع مصوبه مورخ 27/6/75 ، درزمینه موسسات و انجمنهای فرهنگی )

مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی ، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی هنری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی ( برطبق ماده 584 قانون تجارت و آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 ) برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی ، هنری و سینمائی ، مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می شوند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تاسیس ، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام
من رسول علی بابایی نماینده فدراسیون بین المللی کاردیو هیت - بادی ویت اکسرسایز در ایران
کاردیو هیت عضو رسمی سازمان ورزش همگانی تافیسا در رده بین المللی مورد تایید جنبش المپیک است هدف اصلی فدراسیون بین المللی کاردیو هیت توسعه ورزشهای همگانی و تلاش برای سلامت قلب برای عموم مردم در سراسر جهان است
با توجه به اینکه کاردیو هیت در جهان نام بزرگی دارد و مانند سایر ورزش ها به تبلیغ و معرفی نیاز ندارد ، هدف انجمن بین المللی کاردیو هیت ترویج و توسعه هرچه بیشتر تمرینات ورزشی کاردیو در سراسر جهان است
کاردیو هیت برای همه ورزشکاران سراسر دنیا نامی آشنا است، همچنین توسط مردم بهتر درک و تجربه می شود
وقتی کاردیو هیت را در گوگل سرچ می کنید ، به وضوح می بینید که کاردیو در جهان چقدر بزرگ و محبوب است وبیش از یک میلیارد نفر کاردیو هیت را در گوگل دنبال میکنند و بسیاری از سایت ها مقالات و کلیپ های ویدئویی آموزشی را درباره کاردیو هیت به اشتراک گذاشتند
از آنجا که بیماری قلبی مهمترین علت مرگ و میر در انسان شناخته شده است ، توسعه تمرینات ورزشی کاردیو هیت در جهان می تواند به سلامت مردم کمک زیادی کند
من کتابی با عنوان کاردیو هیت صفر تا صد تالیف نموده ام که این کتاب با استقبال خوبی روبرو خواهد شد
در این کتاب، من کاردیو هیت را با سایر ورزش ها در زمینه بهداشت و توسعه ورزش در بین مردم مقایسه کردم
کاردیو هیت به دلیل تنوع زیاد در انجام مانورها و سبک های مختلف می توانند افراد زیادی را به ورزش جذب کنند و این تنوع در سایر ورزش ها دیده نمی شود. و از طرف دیگر، با توجه به اینکه کاردیو هیت تمرینات خاصی در زمینه قلب و عروق دارد ، استفاده از کاردیو هیت در سایر ورزش ها بسیار مهم است
بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی در زمینه سلامت و جلوگیری از مشکلات قلبی از فدراسیون بین المللی کاردیو هیت با شعار قلب سالم برای همه پشتیبانی خواهند کرد
بهترین آرزوها برای شما